Cinémas nationaux
Cinéma taiwanais (ORIGINE)
Liste des films
THE ASSASSIN Nie yin niang-2015
UN ETE A QUCHI Shu zuo ye-2013
LES CHIENS ERRANTS Jiao you-2013
THE FOURTH PORTRAIT The fourth portrait-2010
VISAGE Lian-2009
JE NE PEUX PAS VIVRE SANS TOI Bu neng mei you ni-2009
LUST CAUTION Se jie-2007
I DON'T WANT TO SLEEP ALONE Hei yan quan-2006
THREE TIMES Zui hao de shi guang-2005
GOODBYE DRAGON INN Bu San-2003
LE TALISMAN The touch-2002
MILLENIUM MAMBO Qianxi manbo-2001
ET LA-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? Ni nei pien chi tien-2001
MIRROR IMAGE Ming dai zhui zhu-2001
TIGRE ET DRAGON Crouching tiger hidden dragon-2000
YI YI Yi yi-2000
LES FLEURS DE SHANGHAI Hai shan hua-1998
SWEET DEGENERATION Fang lang-1997
PERSONAL MEMOIR OF HONG KONG : AS TIME GOES BY Personal memoir of Hong Kong : as time goes by-1997
THE HOLE Dong-1997
MURMUR OF YOUTH Mei li zai chang ge-1997
GOODBYE SOUTH GOODBYE Nanguo zaijan nanguo-1996
AH-CHUNG Ah chung-1996
MAHJONG Ma jiang-1996
LA RIVIERE He liu-1996
VIVE L'AMOUR Aiqing wansui-1994
LA BELLE-FILLE The daughter-in-law-1994
GOOD MEN GOOD WOMEN Good men good women-1994
L'ILE DU CHAGRIN Qu nian dong tian-1994
CONFUSION CHEZ CONFUCIUS Du li shi dai-1994
SALE SUCRE Eat drink man woman-1994
BAODAO DAMENG Baodao dameng-1993
ZHIYAO WEI NI HUO YITIAN Zhiyao wei ni huo yitian-1993
GARCON D'HONNEUR Hsi yen-1993
LES REBELLES DU DIEU NEON Rebels of the neon god-1992
ANLIAN TAOHUAYUAN Anlian taohuayuan-1992
LES MAINS QUI POUSSENT Tui shou-1991
AH YING Ah ying-1991
EPOUSES ET CONCUBINES Dahong denglong gaogao gua-1991
A BRIGHTER SUMMER DAY Gu ling jie shao nian sha ren shi jian-1991
CINQ FILLES ET UNE CORDE Qu jia nu-1991
CITE DES DOULEURS Beiqing chengshi-1989
L'ALLEE DES OSMANTHES Kouei houa siang-1987
TERREURS Terrorizers-1986
POUSSIERES DANS LE VENT Lien lien fong tch'en-1986
LE TEMPS DE VIVRE, LE TEMPS DE MOURIR Tong nian wang shi-1985
TAIPEI STORY Quingmei zhuma-1985
UN ETE CHEZ GRAND-PERE Dong dong de jia qi-1984
LES GARCONS DE FENG-KUEI Feng-kuei-lai-te jen-1983
ALL THE KING'S MEN T'ien sia ti yi-1983
L'HERBE VERTE DE CHEZ NOUS Zai na he pan qing cao qing-1982
L'HIVER LE PLUS FROID A PEKIN The coldest winter in pekin-1981